Купить журнал

Щаслива не та людина, в якої немає проблем, а та, яка вміє з ними справлятися!

11 февраля, 2020

 

Позитивне ставлення до проблем допомагає усвідомити, що будь-яка з них приховує унікальні можливості для розвитку, що й вселяє в людей надію, даючи їм сили для подолання цих проблем.

 

У наше життя досить упевнено увійшли такі поняття, як «Позитив», «Позитивне мислення», і ми оперуємо ними, маючи на увазі «Оптимізм», «Внутрішній настрій», інші схожі поняття. Зосереджуючись у своєму житті на Позитиві, ми навіть не підозрюємо, що надмірний акцент на одній полярності, неусвідомлене витіснення іншої сторони, збільшує у нашому житті протилежну полярність, а значить, притягує Негатив, проблеми. Усе прагне до Цілісності й Балансу в нашому дуальному світі...

 

«Іноді проблеми не вирішуються тільки тому, що люди думають і говорять про них занадто багато. Є час обговорювати проблеми, і є час, коли потрібно утриматися від їх обговорення»

Бен Фурман, Тапані Ахола

 

Саме тому знайомство з методом Позитивної психотерапії ми почнемо з дослідження назви, в якій закладено суть підходу, що зцілює душу. Походить вона від латинського слова POSITIM й означає Об'єктивність, Даність, Фактичність, Справжність. Правильно було б назвати Позитивну психотерапію — Позитумна, щоб було зрозуміло, що терапія душі залежить від позиції розуму, тобто від певного світогляду, уміння сприймати світ об'єктивно, бачачи в ньому принади й небезпеку, радощі й конфлікти, виклики й можливості! Приймати подвійність світобудови і підтримувати цілісність як у внутрішньому, так і в зовнішньому світі. Зцілення і Цілісність — однокореневі слова. А психотерапія — це не просто лікування душі, це догляд за душею і за допомогою душі, що необхідний кожному з нас у повсякденному житті.

 

З погляду Позитивної психотерапії в цілому і її Позитивного підходу зокрема людські проблеми, труднощі, конфлікти, розлади, хвороби, трагедії є РЕАЛЬНОЮ частиною нашого життя. Позитивний підхід не заперечує наявності, дійсності й дієвості таких подій і процесів у житті людини.

Також він пропонує визнати, що проблеми — це частина нашого життя. Водночас ПРОБЛЕМИ — ЦЕ ТІЛЬКИ ЧАСТИНА нашого життя.

Дійсними й реальними в житті кожної людини є не лише проблеми й конфлікти, а й її спроможність ці проблеми й конфлікти вирішувати.

Людина є носієм не тільки проблем, а й ЗДІБНОСТЕЙ, що допомагають їй долати конфлікти, зцілюватися від розладів, розвиватися й рости, розширюючи свій світогляд.

 

«Досвід — це не те, що відбувається з людиною.

Це те, що людина робить із тим, що з нею відбувається».

 

 

В основі методу закладено позитивне уявлення про природу людини. Воно полягає в тому, що будь-яка людина від самого народження має дві основні здібності: здатність до любові і здатність до пізнання — спроможність приймати все на віру і здатність досліджувати, осягати смисли. Конфлікт цих здібностей також закладено від народження, і саме він забезпечує постійний розвиток людини.

 

«Щаслива не та людина, в якої немає проблем, а та, яка вміє з ними справлятися!»

 

Метод Позитивної психотерапії базується на вірі в те, що всі люди наділені всім необхідним для того, щоб бути щасливими. У кожного з нас є доступ до невичерпного джерела життя, який можна використовувати для свого індивідуального розкриття й особистісного зростання.

«Людина — це шахта з дорогоцінним камінням, і завданням кожного є підняти ці камені на поверхню і огранити їх, перетворивши на справжні скарби, зробивши їх корисними усьому світові».

 

Позитивне ставлення до проблем допомагає усвідомити, що будь-яка з них приховує унікальні можливості для розвитку, що й вселяє в людей надію, даючи їм сили для подолання цих проблем.

 

«До щастя не має ліфтів, до нього доводиться підніматися сходами».

 

Позитивне переосмислення проблем, конфліктів, симптомів, розладів, подій, учинків, захворювань дає змогу відкрити ті цінності й можливості, які поки що «приховані» або «перебувають у тіні», але вони так само потрібні людині, як і звичні цінності, і способ мислення.

 

 

Приклади традиційного розуміння і його позитивні перетворення:

Традиційне розуміння

Позитивне перетворення

Страх — неспроможність перебувати у важких ситуаціях, боягузтво

Здатність уникати загрозливих ситуацій, об'єктів і суб'єктів

 

Упертість — небажання підкорятись установленому порядку

Здатність сказати «ні», не погодитись з авторитетами

Депресія — відчуття пригніченості при переважно пасивній поведінці

Здатність глибоко, емоційно реагувати на конфлікти і внутрішньо їх проживати

Лінь — нестача працелюбності, слабкий характер

 

Спроможність відмовитися від явно завищених потреб

 

 

Світогляд Позитивної психотерапії відповідає Духу сьогодення. Він базується на Цілісності, де філософія Сходу поєднується з раціональністю Заходу, відображаючись в ідеях Крос-культурності — єдності в різноманітті.

 

«Візьми мудрість Сходу й практику Заходу — й отримаєш найкращий результат!»

 

 

Використання світогляду позитивної психотерапії та його принципів не обмежується однією лише психотерапією чи консультуванням, а поширюється й на інші сфери діяльності людини. Цей метод ефективно застосовують в освіті, управлінні персоналом, бізнесі, охороні здоров'я, педагогіці, соціальній роботі та інших нетерапевтичних сферах діяльності.

Позитивна психотерапія виникла в 1968 році завдячуючи роботі іранського професора, доктора медичних наук і фахівця в галузі психології, психотерапії і неврології Носсрата Пезешкіана. Його метод заснований на транскультурних дослідженнях, що були проведені у більш як двадцяти різних країнах. За свої розробки Носсрат Пезешкіан у 2009 році був номінований на Нобелівську премію в галузі медицини та фізіології.

Найважливішими перевагами позитивної психотерапії є те, що вона доступна будь-яким віковим і соціальним групам, а також те, що для неї характерні навчання самодопомозі, системний підхід і простота.

Завдяки універсальності й простоті методу його може застосовувати в повсякденному житті абсолютно кожна людина без будь-яких спеціальних знань.

 

«Бог важке зробив непотрiбнім, а потрібне — неважким». Григорій Сковорода

 

Позитивна психотерапія — це дороговказ людині на шляху до гармонізації її почуттів і думок. Завданням методу є активація прихованого потенціалу клієнта й оволодіння ним прийомами самодопомоги. Кожен може стати кращою версією психотерапевта для самого себе.

 

«Якщо ти даси людині рибу, то ти нагодуєш її лише один раз, якщо ти навчиш її ловити рибу, то вона завжди зможе прогодувати себе!»

 

Оскільки метод Позитивної психотерапії має східне коріння, то унікальною його особливістю є використання східної мудрості: різних прислів'їв, притч, незвичайних цікавих історій. Саме ці художньо-виразні засоби допомогають людині подивитися на свої проблеми під іншим кутом, відсторонено, абстрагуватися від суб'єктивних переживань і побачити в них приховане благословення.

 

«Дорослі на будь-якій стадії своєї хронічної дорослості завжди цілком здатні любити казки, але, прагнучи уникнути марнославства, називають їх притчами».

 

«Терапія міфами» Носсрата Пезешкіана є початковим етапом зародження Позитивної психотерапії, як методу, де різні історії виконують функцію розширення обмежуючих переконань і... відчиняють двері для фантазій, наповнюючи людину надією й ресурсом для здійснення необхідних змін!

Відповідно до методу Позитивної психотерапії Повноцінним здоров'ям є баланс чотирьох основних сфер життя:

o Фізичної: Тіло / здоров'я

o Соціальної: Робота / досягнення

o Емоційної: Контакти / сім'я

o Духовної: Фантазії / майбутнє / смисли

 

Конфлікти і хвороби являють собою дисбаланс цих чотирьох сфер. У різних культурах існують різні моделі реагування на внутрішній конфлікт або зовнішню проблему через різні сфери життя.

Реакція Сфери Тіла виявляється через психосоматичні захворювання. Люди зазвичай лікують симптоми, а не причини, що є докорінно неправильним. При нестачі часу та енергії у цій сфері з'являються втома й симптоми хвороб.

Реакція Сфери Діяльності характеризується тим, що людина або повністю занурюється в роботу, або, навпаки, не може нічого робити взагалі, стає безініціативною й апатичною.

Реакція Сфери Контактів характеризується вмінням налагоджувати контакт із людьми, живою природою, із самим собою; може виявлятися ізоляцією, через замикання у собі чи надмірне спілкування.

Реакція Сфери Фантазій, де проблеми вирішуються через візуалізацію сприятливого майбутнього, може виявлятися через депресію, утрату сенсу життя, або трансформуватися через творчість.

Позитивна психотерапія твердить, що здоровою можна вважати людину, яка розподіляє свою енергію в усіх чотирьох напрямах. Якщо ж один із напрямів належним чином не розвивати, саме він стане слабким місцем для впливу стресових ситуацій і подій, які можуть травмувати людину.

Згідно з цією теорією людина має працювати зі своїми проблемами в усіх чотирьох напрямах. До речі, Пезешкіан зазначав, що люди Заходу віддають перевагу сферам Тіла і Діяльності й, відповідно, проблеми вирішують через них, а люди Сходу, навпаки, живуть і реагують на сфери Контактів і Смислів (Фантазій).

Представники вітчизняної культури є чутливішими до соціальних й емоційних проявів. Саме через сферу Діяльності та Контакти вони справляються з внутрішніми переживаннями, уходячи в роботу чи спілкуючись із близькими.

І все ж, розглядаючи конфлікт, розлад, захворювання, Позитивна психотерапія акцентує увагу на «здоровій частині» людини, де міститься все необхідне для її одужання. Саме з цієї ЗДОРОВОЇ частини можна черпати енергію для конструктивної взаємодії зі своєю недугою і створення сприятливих змін у житті. Сама терапія разом з умінням власними силами вийти із ситуації, що склалася, є інструментом для відновлення природного баланса.

Ще однією істотною перевагою методу є його націленість на Перспективи та Розвиток, адже він дає змогу формувати Майбутнє завдяки прийняттю ситуацій в Теперішньому й з урахуванням досвіду Минулого. Кожна людина, узявши на себе цілковиту відповідальність за своє життя, здатна змінити свою реальність.

 

«Якщо хочеш мати те, чого ніколи не мав, то роби те, що ніколи не робив!»

 

Отже, метод Позитивної психотерапії спрямований на мобілізацію внутрішніх ресурсів людини для прийняття позитивних рішень у найскладніших життєвих ситуаціях. Позитивний підхід не означає наївне, райдужне сприйняття світу, а навпаки —реалістичне, конструктивне й дієве. І якщо вам відгукуються основи цього світогляду, то ви готові бути психотерапевтом для самого себе й усвідомлюєте, що ваше життя у ваших руках.

 

«Нехай я не в змозі додати днів до свого життя, але я можу додати їм якості!»

 

Усе у твоїх руках.

 

Східна притча

Давним-давно у старовинному місті жив Майстер, оточений учнями. Найталановитіший з них одного разу замислився: «А чи є питання, на яке наш Майстер не зміг би відповісти?» Він пішов на квітучий луг, упіймав найкрасивішого метелика і сховав його між долонями. Метелик чіплявся лапками за його руки, й учневі було лоскотно. Посміхаючись, він підійшов до Майстра й запитав: — Скажіть, який метелик у мене в руках: живий чи мертвий? Учень міцно тримав метелика в зімкнутих долонях і був готовий будь-якої миті стиснути їх заради своєї істини. Не дивлячись на руки учня, Майстер відповів: — Усе у твоїх руках.

Позитивна психотерапія, як метод, покликана допомогти людині не загубитися в потоці стрімких подій епохи, знайти себе й повірити в те, що як птах народжений для польоту, так і людина створена для щасливого життя.